Arbetsliv
Publicerat: 2020-06-17

Spaning

Mer gjort på hemmakontoret

Mer gjort på hemmakontoret

Telia har tillsammans med Nepa tagit tempen på hur svenskarna upplever hemmakontoret under pandemin. Majoriteten av distansarbetande svenskar tycker att arbetet fungerar bra och anser att de får lika mycket gjort som vanligt eller mer jämfört med innan. Däremot har arbetsglädjen försämrats avsevärt och så många som fyra av tio anser sig sakna samhörigheten med kollegorna.
Undersökningen visar även att så få som fyra av tio (44 procent) svenskar kan jobba hemifrån. En majoritet av de som kan arbeta på distans (76 procent) gör det också och de flesta (79 procent) gör det med samma engagemang som innan. Enligt tre fjärdedelar (77 procent) håller också produktiviteten i sig då de anser sig få lika mycket gjort eller till och med mer hemma. Bäst verkar det gå för anställda på storföretag där hela 30 procent upplever sig mer effektivare, till skillnad från 19 procent bland de på små företag.
Tre fjärdedelar (76 procent) tycker att samarbetet med kollegorna har fungerat lika bra eller till och med blivit bättre än innan. Däremot märks det att bristen på fysiska mötena påverkar, då så många som fyra av tio (42 procent) distansarbetare anser att samhörigheten i arbetsgruppen försämrats under perioden och nästan lika många (35 procent) att arbetsglädjen har minskat.
 
Källa: http://press.telia.se/pressreleases/fler-faar-mer-gjort-paa-hemmakontoret-men-kollegorna-saknas-3006636
 
Bild: Press Telia