Mer och mer handlas via mobiltelefoner

Mer och mer handlas via mobiltelefoner

Mobilerna tar över mer och mer av e-handeln i Sverige. 2018 blev första året då över hälften, 55 procent, av alla order lades via mobiltelefon. Dessutom blev december den första månaden då över hälften av intäkterna kom via mobiltelefon. Och troligen kommer 2019 att bli första året då mobilerna dominerade, inte bara antal besök och antal order, utan även intäkter.

Källa: e-handel.se