Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2014-10-02

Spaning

Mer välgörenhet

Mer välgörenhet

Fler än sju av tio svenskar tror att behovet av insamlingar till välgörenhet kommer att öka i framtiden enligt en ny Sifomätning som Hjärt-Lungfonden har beställt. Unga människor tror i större utsträckning än äldre att behovet av insamling till välgörenhet kommer att öka. Bland 15–29-åringarna är det 82 procent som tror att mer insamling kommer att behövas i framtiden. I åldersgruppen över 65 år är det drygt sex av tio, 62 procent som tror på ett ökat insamlingsbehov.
Läs mer om undersökningen på: http://www.hjart-lungfonden.se/HLF/pressrum/#/pressreleases/ny-sifoundersoekning-sju-av-tio-ser-oekat-behov-av-vaelgoerenhet-1062237