Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2019-04-29

Spaning

Ny fond inom försvar och säkerhet

Ny fond inom försvar och säkerhet

Sedan i år går det att köpa en helt unik och ny fond. Fonden heter Global Defence & Security Fund och investerar i olika bolag runt om i världen som sysslar med försvar eller vapen och säkerhet. Tidigare har det inte funnits fonder inom denna bransch, främst av etiska skäl. De anledningar som fondförvaltarna påpekar är att försvar inte är oetiskt, utan att det är en naturligt och moraliskt att försvara sitt land och därmed är det heller inte fel att äga aktier i bolag som sysslar med försvar och säkerhet. När trots allt Nato har beslutat att varje medlemsland ska avsätta 2% av BNP till försvaret påvisar det den enorma volym kapital som denna bransch omfattar. Fondens innehav är bland annat SAAB, Hamilton, Dell, Northrop Grumman och Lockheed Martin. Fonden undviker däremot att investera i företag som inte förhåller sig till FN Konventionen vad gäller vapentillverkning av oetisk form, såsom landminor etc. Fonden går att köpa på Nordnet och har en förvaltningsavgift på 1.75% som därmed ligger i linje med vad en branschfond kostar. Fördelen med denna fond och vad som gör den unik är att den har låg korrelation till övrig aktie/fondmarknad som därmed gör att portföljen blir mer balanserad med detta innehav.
Läs mer: https://www.nordnet.se/kampanjer/fond/global-defence--security-fund.html?cmpi=fondtorg