Privatekonomi Resa Shopping
Publicerat: 2022-09-22

Spaning

Mindre semestrande och färre klädinköp

Mindre semestrande och färre klädinköp

Hushållen ser ut att få det allt tuffare ekonomiskt och många tvingas se över sin ekonomiska situation. Enligt en undersökning Länsförsäkringar genomfört planerar nästan hälften av de tillfrågade att dra ned på resor och klädinköp för att klara vintern.

 

Fråga                                                                                                    Andel

Jag/vi skulle försöka sänka vår elförbrukning                                     51 %

Jag/vi skulle dra ner på semesterresor den kommande tiden           45 %

Jag/vi skulle köpa mindre nyproducerade kläder                               37 %

Jag/vi skulle handla mer mat i lågprisbutiker                                      35 %

Jag/vi skulle äta annan mat                                                                29 %

Jag/vi skulle köpa mindre ekologisk mat                                            23 %

Jag/vi skulle köpa mer på second hand                                              18 %

Jag/vi skulle installera solceller eller bergvärme                                 16 %

Jag/vi skulle inte förändra något i min/vår konsumtion                     7 %

Jag/vi skulle sälja bilen                                                                        5 %

Annat                                                                                                   3 %

Vet ej                                                                                                   3 %

 

Källa: https://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/hushallen-slopar-semesterplaner-och-kladinkop,c3634763

 

Bild: Depositphotos