Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-02-02

Spaning

Minskad konsumtion förutspås

Minskad konsumtion förutspås

I en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Blocket uppger 83 procent av svenskarna att de dragit åt svångremmen på grund av inflationen. Att dra ner på elförbrukningen, minska sin konsumtion och att spara mindre är de vanligaste sätten att hantera den ekonomiska krisen. Den ekonomiska krisen och skenande inflationen har drabbat svenska hushåll hårt. I snitt bedömer hushållen att deras utgifter ökat med ungefär 2 800 kronor i månaden. Tuffast är det för barnfamiljerna, där handlar det om en upplevd utgiftsökning på 4 200 kronor i månaden. När Kantar Sifo frågade över 1 000 svenskar om inflationen påverkat deras agerande när det kommer till ekonomiska beslut så svarade 83 procent ja. En ökning med 6 procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes i oktober, då svarade 77 procent ja.

Det vanligaste sättet att hantera skenande inflation och ökade kostnader är att dra ner på elförbrukningen, det svarade nära 6 av 10 (58 procent) att de gjort eller försökt göra. På andra plats kommer att konsumera mindre. Det svarade närmare hälften av svenskarna (48 procent) att de gör. Även här syns en stor ökning jämfört med samma undersökning i oktober, då svarade bara 38 procent att de dragit ner på sin konsumtion. På tredje plats på topplistan kommer att dra ner på sitt sparande. Mer än var fjärde person (26 procent) svarar att de sparar mindre pengar, en ökning med 14 procentenheter bara sedan i oktober. Det är också det alternativ som ökat mest sedan förra undersökningstillfället.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/blocket/pressreleases/ny-undersoekning-visar-saa-hanterar-svenskarna-den-ekonomiska-krisen-3229708

 

Bild: Press Blocket