Finland inför test av Basinkomst

Den 9 januari så får 2 000 st arbetslösa i Finland 560 Euro skattefritt som basinkomst, de är långtidsarbetslösa. Det är ett försök under två år och det debatteras ifall det är en bra modell eller ej. Deltagarna behöver inte bevisa att de söker arbete och behöver heller inte avstå pengarna om de får arbete. Framtiden får utvisa ifall det är bra eller ej.