Värderingar
Publicerat: 2012-06-29

Spaning

Minskat avfall med Doggy box

Minskat avfall med Doggy box

Det talas ofta om hur mycket mat som går till spillo genom att vi kastar bort rester och slänger livsmedel och råvaror som passerat bäst före-datumet, trots att de är fullt ätbara. För att få bukt på problemet och bryta detta ohållbara mönster krävs insatser på flera plan. Föga förvånande är restaurangbranschen en aktör som skulle kunna ha stor påverkan genom att minska sitt avfall.
Det kan kännas jobbigt och genant att be personalen på restaurangen om att få en ”doggy bag” med sig hem, eller så glömmer man helt enkelt bort att fråga. Tänk om man som gäst uppmuntrades att ta med sig resterna hem och göra två måltider utav en, istället för att den dyra maten ska hamna i sopsäcken. Precis denna tanke har satt igång en kampanj i England för att minska matavfallet i landet. Too good to waste lanserades i London i oktober 2011 av The Sustainable Restaurant Association (SRA) som idag har flera supporters i form av branschfolk, restauranger och organisationer. Den för kampanjen framtagna Doggy box är i samarbete med London Biopackaging, 3663 och One Water tillverkad av återvunnet och nedbrytbart material, och erbjuds gratis till restauranger.