Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-05-29

Spaning

Mobilringandet minskade 2022

Mobilringandet minskade 2022

För första gången minskar antalet ringda minuter i mobilnäten. Det visar rapporten Svensk telekommarknad 2022. Antalet samtalsminuter i mobilnäten minskade med 6 procent under 2022. Totalt ringdes 39 miljarder minuter i mobilnäten under 2022. Det motsvarar cirka 250 minuter per abonnemang och månad. Trendbrottet skulle kunna bero på att en del av röstsamtalen flyttar till andra kommunikationsappar. Under pandemiåren ökade dessutom samtalsminuterna mer än vanligt vilket kan ha bidragit till att samtalen minskade under 2022.

Vid slutet av 2022 hade drygt 2 miljoner abonnenter använt 5G-nät. Det är en betydande ökning sedan slutet av 2021 då 720 000 av abonnemangen hade använt 5G-nät. 5G-näten användes endast för datatrafik under 2022. Under 2022 ökade datatrafiken i mobilnät med knappt 30 procent. Ökningen ligger i linje med den årliga ökning man sett de senaste åren, och totalt sett har datatrafiken i mobilnät tredubblats under de senaste fyra åren.

 

Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00131/ab9170d4-fd50-4179-8c2c-0c6d966f854e.pdf

 

Bild: Depositphotos