Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-08-31

Spaning

Mobilt beteende

Mobilt beteende

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har genomfört en undersökning i mindre skala som visar drygt 300 personers faktiska användning av sina Androidmobiler. Med hjälp av en app har undersökningsdeltagarnas beteenden loggats. Och det är riktigt intressant läsning. Enligt undersökningen så användes mobilen i genomsnitt tre timmar om dagen, alltså ungefär 20 procent av den vakna tiden. Några intressanta siffror hur vi använder mobilent:
- Använder appar 3 timmar om dagen
- Använder i snitt 15 appar per dag
- 16 minuters telefonsamtal per dag
- skickar 2,5 sms per dag
Apparna som finns förinstallerade i telefonen är också de appar som flest använder, till exempel ”Inställningar” (87%), ”Kontakter” (87%) och ”Kamera” (84%). När det gäller nedladdade appar så är Facebook och BankId de mest använda. I undersökningen har också deltagarnas användning av telefonfunktionen registrerats. 90% av deltagarna använde telefonen för vanliga telefonsamtal under undersökningsperioden och nästan lika många, 89%, använde mobilen för att skicka sms.
Läs rapporten här: https://www.iis.se/fakta/apparat-en-undersokning-av-androidanvandares-mobilvanor/