Hem / Boende Resa
Publicerat: 2018-02-01

Spaning

Möjligt att söka bidrag för laddning av elbil

Möjligt att söka bidrag för laddning av elbil

Från och med 1 februari är det möjligt att söka bidrag för inköp och installation av laddbox till elbil och installation av den i hemmiljö. Bidraget kan täcka upp till 50 procent av kostnaden för laddboxen och lika stor andel av installationen, dock högst 10 000 kronor per fastighet.
Har man flera fastigheter, exempelvis ett fritidshus, kan man söka bidrag även till det eftersom bidraget är knutet till en särskild fastighet och inte en person. Dock måste man äga fastigheten som man ansöker för.
Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/laddstation-elfordon/Ansokan/