Arbetsliv Hem / Boende Resa
Publicerat: 2023-02-08

Spaning

Allt fler återvänder till kollektivtrafiken

Allt fler återvänder till kollektivtrafiken

81 procent av svenska folket nyttjar kollektivtrafiken för resor och 48 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad. Marknadsandelen av det motoriserade resandet fortsätter att öka men har ännu inte nått upp till nivån innan pandemin. De frekventa kollektivtrafikresenärerna har kommit tillbaka men de som tidigare växlade mellan bil och kollektivtrafik väljer nu oftare bilen. Det visar årets rapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern. Marknadsandelen av de motoriserade resorna är 28 procent, vilket är en fortsatt ökning sedan förra året men ännu inte på samma nivå som 2019 (32 procent).

Under pandemin ersattes många kollektivtrafikresor med bilresor men även med hemarbete. I årsrapporten syns tydligt att distansarbetet har kommit för att stanna. Under pandemin var många hemma och arbetade hela tiden, under 2022 har distansarbetet övergått till mer sällan men ändå frekvent. Det är främst de som arbetar på kontor som distansarbetar. De som arbetar kvällstid är de som arbetar allra mest hemifrån.

Oron att smittas i kollektivtrafiken har minskat kraftigt sedan pandemin, men man ser tydligt koppling till ökad oro vid mediarapportering om att smittan ökar. Tyvärr sitter myndigheternas uppmaningar under pandemin att undvika kollektivtrafiken fortfarande djupt rotade hos resenärerna, trots bristande evidens på att de resande i den regionala kollektivtrafiken faktiskt bidrog till smittspridning.

Urval av fakta från årets rapport:

Vilka hittas ombord på kollektivtrafiken?

40% ska till arbetet, 15 % är på väg till skolan, nästan 15% är på väg till inköp och serviceärenden och 25% ska hälsa på någon eller är på väg till annan fritidsaktivitet.

Var görs de långa resorna?

Störst andel resor över 2 mil gör resenärerna i Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Hur många resor görs med elsparkcykel?

Region Stockholm har högst antal med 0,5% av samtliga resor.

Vilka väljer bilen framför kollektivtrafiken?

Gruppen bilister är som störst bland pensionärerna, där är de många fler i jämförelse med grupper som de som arbetar, studerar eller är föräldralediga där fler är växlare eller rena kollektivtrafikresenärer.

 

Källa: https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/kollektivtrafikbarometern/

 

Bild: press Svensk Kollektivtrafik