Morgondagens arbetsplats mobil och automatiserad

Elektronikföretaget Ricoh Europe har tillsammans med Economist Intelligence Unit tagit fram ett antal rapporter om hur vi kommer att arbeta i framtiden. De tre starkaste trenderna pekar alla mot en mer automatiserad och mobil framtid där arbetsstyrkan leds av en ny typ av chef. De tre trenderna som uppges påverka mest är:

Mobila arbetsplatser: i takt med att våra arbeten blir alltmer digitaliserade blir allt fler platser – från våra egna hem till offentliga miljöer – potentiella arbetsplatser.
Automatisering: automatiseringen gör vissa arbetsuppgifter omoderna och frigör tid till kreativitet och social kompetens.
Förändrade arbetsmönster: våra chefer måste bli bättre på att ta tillvara talangfulla individer för att säkerställa företagens långsiktiga framgång.