Arbetsliv
Publicerat: 2015-04-20

Spaning

Morgondagens arbetsplats mobil och automatiserad

Morgondagens arbetsplats mobil och automatiserad

Elektronikföretaget Ricoh Europe har tillsammans med Economist Intelligence Unit tagit fram ett antal rapporter om hur vi kommer att arbeta i framtiden. De tre starkaste trenderna pekar alla mot en mer automatiserad och mobil framtid där arbetsstyrkan leds av en ny typ av chef. De tre trenderna som uppges påverka mest är:
Mobila arbetsplatser: i takt med att våra arbeten blir alltmer digitaliserade blir allt fler platser – från våra egna hem till offentliga miljöer – potentiella arbetsplatser.
Automatisering: automatiseringen gör vissa arbetsuppgifter omoderna och frigör tid till kreativitet och social kompetens.
Förändrade arbetsmönster: våra chefer måste bli bättre på att ta tillvara talangfulla individer för att säkerställa företagens långsiktiga framgång.