Arbetsliv
Publicerat: 2020-02-12

Spaning

Viktigt att kunna jobba på distans

Viktigt att kunna jobba på distans

I en ny rapport om distansarbete från Svenska Nomader, Wise Consulting och Wise IT, “Svenskarnas inställning till distansarbete, visar att nästan nio av tio svenskar (89,6 %) anser att det är viktigt att kunna jobba på distans. Drygt sju av tio (71,8 %) uppger att de till och med skulle välja bort en arbetsgivare om möjligheten till distansarbete inte fanns.
Yrkesområden som design, media, kommunikation, marknad och försäljning anser att det mycket viktigt att kunna arbeta på distans (93,8%). Dessa yrken är redan väldigt digitaliserade, vilket kan vara en anledning till att distansarbete anses mer självklart. Samtidigt svarar personer inom administration och HR att intresset för distansarbete fortfarande är stort (88,6%) även för dem.
Trots ett stort intresse för att jobba på distans svarar enbart 61,7 % av cheferna att de uppmuntrar sina medarbetare att göra det.
De största fördelarna med att jobba på distans som lyfts i undersökningen är att få mer gjort och effektivisera sin tid (70,5 %), flexibla arbetstider (48,7 %) samt mer tid för familj och fritid ( 40,6 %). Den största nackdelen som lyfts är svårigheten med samarbeten och den sociala kontakten mellan individer (53,5 %).
 
Läs rapporten: https://www.knowledge.wiseit.se/rapport-svenskarnas-inst%C3%A4llning-till-distansarbete-2020
 
Bild: Depositphoto