Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2024-05-03

Spaning

Näringslivet anses inte ta sitt hållbarhetsansvar

Näringslivet anses inte ta sitt hållbarhetsansvar

Trots ett växande globalt fokus på hållbarhet och miljöfrågor, tycks näringslivets insatser inte möta förväntningarna hos svenska medborgare. Enligt en undersökning av SB Insight anser bara 30% av svenskarna att företagen i Sverige tar ett tillräckligt stort ansvar för hållbar utveckling.

 

Källa: https://www.sb-insight.com/blog/sustainability-shortfall-nordic-consumers-unimpressed-with-the-business-sector-efforts

 

Bild: Depositphotos