Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2016-01-04

Spaning

Kreativitet och psykisk ohälsa

Kreativitet och psykisk ohälsa

Enligt en nyligen genomförd undersökning av Svenska Uppfinnarföreningen så finns det ett samband mellan kreativitet och psykisk ohälsa såsom ADHD och autism.
Simon Kyaga, överläkare i psykiatri på Karolinska Universitetssjukhuset, anser att näringslivet går miste om kreativitet och innovationskraft genom att det finns en stigmatiserad bild av människor med psykisk ohälsa. Om företag släppte fram dessa individer skulle möjligheterna till innovation och nytänkande öka. På Karolinska har breda studier bekräftat det som Svenska Uppfinnarföreningen kommit fram till.
Veckans Affärer gjorde i våras en intressant intervju med Simon Kyaga. Han nämner bland annat Albert Einstein och Richard Branson som exempel på personer med psykisk ohälsa som uppenbarligen visat prov på extraordinär kreativitet och förmåga till nytänkande.
http://www.va.se/nyheter/2015/05/06/innovationstvodden/