Nätmobbning fortsatt problem i skolan

Över hälften av alla mellan- och högstadielärare i Sverige uppger att skolan de jobbar på har problem med nätkränkningar och nätmobbning bland eleverna. Fler anser att problemen blivit vanligare än tvärt om. Samtidigt tyder resultaten på att mörkertalet är stort och att de flesta fall av nätmobbning aldrig kommer till lärarnas kännedom.

Över hälften av alla mellan- och högstadielärare (54%) uppger att skolan där de arbetar har problem med nätkränkningar eller nätmobbning bland eleverna. Ju högre upp i årskurserna man kommer desto vanligare blir det. Det visar en ny undersökning med 1 500 mellan- och högstadielärare som Lärarbarometern har gjort på uppdrag av Telenor. Enligt lärarna rör det sig främst om kränkande kommentarer i sociala medier men även om olovlig publicering och delning av bilder och filmer, mobbning och hot.

En av tre lärare (33%) uppger att det har blivit vanligare med nätkränkningar och nätmobbning bland eleverna de senaste två terminerna. Hälften tycker att det ligger på samma nivå.

Läs mer om undersökningen här: http://press.telenor.se/pressreleases/ny-undersoekning-med-laerare-oekande-problem-med-naetkraenkningar-bland-elever-2120342