Shopping
Publicerat: 2023-01-17

Spaning

Nedgång för svensk dagligvaruhandel 2022

Nedgång för svensk dagligvaruhandel 2022

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 5,7 procent under 2022 jämfört med 2021 enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. I december uppgick försäljningstillväxten till 7,6 procent. Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker har varit historiskt hög och uppgick under 2022 till 11,3 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Detta gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln för året kan estimeras till -5,6 procent. Under december månad uppmättes 2022 års högsta prisökning, priserna på livsmedel och alkoholfria drycker ökade med 18,2 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det ger en estimerad prisjusterad försäljningsutveckling i dagligvaruhandeln på -10,6 procent under december månad.

Försäljningen i butik ökade under 2022 med 7,1 procent. E-handelsförsäljningen uppvisade en negativ tillväxt om 17,0 procent under 2022. E-handel med hemleverans minskade med 10,3 procent och upphämtning i butik med 23,7 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i december till 4,2 procent. För helåret 2022 uppgick e-handelsandelen till 4,5 procent Under årets fjärde kvartal uppgick försäljningsutvecklingen till 7,6 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Försäljningsutvecklingen i butik uppgick till 8,4 procent och i e-handeln minskade försäljningen med 7,4 procent.

 

Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00236/e1724385-a27d-4806-a0ea-c89018d36384.pdf

 

Bild: Press Svensk Dagligvaruhandel