Resa
Publicerat: 2015-04-08

Spaning

Nöjda elbilsägare

Nöjda elbilsägare

Elbilsförare är överlag nöjda med sina bilar och vill inte byta. Fler skulle välja elbil med ökad kunskap om laddfordon och fler laddningstjänster. Det visar fem års erfarenheter från Vattenfall och Stockholms stads gemensamma projekt Elbilsupphandlingen. En annan lärdom från projektet är att över 98 procent av alla resor med elbilar som görs i tjänsten är under sju mil. Det motsvarar bara halva räckvidden för många elbilsmodeller. Elbilsförarna uppger att det låga utnyttjandet beror på att de vill undvika räckviddsångest, rädslan för att bli stående på vägen med ett tomt batteri. Resultaten och erfarenheterna från Elbilsupphandlingen är viktiga för Vattenfalls fortsatta arbete med att driva på utvecklingen för fler laddfordon.
Läs mer om projektet här: http://www.elbilsupphandling.se/