Värderingar
Publicerat: 2016-09-16

Spaning

Norrland vill bli självständigt

Norrland vill bli självständigt

Om det var omröstning idag skulle norrlänningarna rösta för ett självständigt Norrland. KIT och Novus presenterade i veckan sin undersökning med frågan ”Om det var folkomröstning idag om Norrlands självständighet, skulle du då rösta för eller emot ett självständigt Norrland?”
På senare tid har man kunnat känna av hur relationen mellan storstadsområden och landsbygd blivit allt mer spänd. På landsbygden, och framförallt i de norra delarna av landet, märks ett ökat missnöje med hur inkomsterna från naturresurser inte gynnar människorna där. Hela 82 procent anser att Norrland är missgynnat i förhållande till hur mycket regionen bidrar med i form av olika naturtillgångar.
41 procent av de tillfrågade i undersökningen svarade att de var för ett självständigt Norrland och 39 procent att de var emot. Resterande svarade ”vet ej”.
Däremot är det viktigt att tillägga att debatten fortfarande varit begränsad och att det nödvändigtvis inte skulle innebära att norrlänningarna verkligen skulle rösta för självständighet, menar Novus representant, eftersom en sådan omröstning skulle föregås av en mycket mer omfattande debatt.
Däremot kan en sådan här undersökning vara startskottet för en tyngre debatt kring dagens situation.
Det var 533 intervjuer som genomfördes med paneldeltagare bosatta i de fyra nordligaste länen: Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Ett statistiskt relevant resultat, enligt Novus.
Läs mer om undersökningen på KIT: https://kit.se/2016/09/13/59811/stod-i-opinionen-for-ett-sjalvstandigt-norrland/