Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2023-10-26

Spaning

Ungdomsfokus 2023

Ungdomsfokus 2023

Unga uppvisar en dystrare framtidstro. En snabbt växande andel tror nämligen att de kommer att få det sämre än föräldragenerationen, och när gruppen får ta ställning till fyra framtidsscenarier gällande klimatet svarar den största andelen, 48 procent, att det dystraste alternativet är det mest sannolika. Rapporten Ungdomsfokus, framtagen av Rasmussen Analys och Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, vittnar samtidigt om en generation som vill ta ansvar. Egenföretagare/entreprenör rankar högst som ungas drömyrke, följt av de samhällsbärande yrkena polis och läkare. Dessutom kan hela åtta av tio tänka sig bli ledare eller chefer.

Samtidigt efterfrågar unga stöd. Endast hälften upplever att de får stöd att utvecklas av sin arbetsplats, och en klar majoritet, 65 procent, skulle vilja ha en mentor som de kan få personlig vägledning av. Men bara en av tio uppges ha en mentor i dagsläget. Stresshantering, att skapa balans i livet och att bredda sin kunskap är de tre områden unga anser att det är viktigast att få stöttning inom.

Fler resultat:

  • För första gången i Ungdomsfokus historia är ”sjukvård” den mest engagerande samhällsfrågan bland unga. Tidigare år har ”klimatet/miljön” och ”jämställdhet/feminism” toppat listorna.
  • 69 procent anser att det är viktigt att välja ett yrke eller en arbetsgivare som inte orsakar för mycket stress.
  • Hög lön är den viktigaste aspekten i valet av arbetsgivare och lönens betydelse har vuxit med 15 procentenheter sedan studiens start 2015.
  • De fem vanligaste drömjobben bland unga är egenföretagare, polis, läkare, chef/ledare och veterinär.

 

Källa: https://www.dropbox.com/s/zj6exgt8i13khh4/Ungdomsfokus%202023.pdf?dl=0

 

Bild: Stiftelsen Ungt Ledarskap