Mat / Dryck
Publicerat: 2022-06-15

Spaning

Ny digital lösning för att motverka världens matproblem

Ny digital lösning för att motverka världens matproblem

Konsultföretaget AFRY lanserar en ny digital lösning för att beräkna hur förändringar i vår omvärld påverkar vår matproduktion- och konsumtion. Mjukvaran kalkylerar in faktorer som rådande geopolitiska lägen, bristen på råvaror och trender inom mat. Genom att beräkna olika scenarion baserat på fakta från den globala livsmedelshandeln, teknologin och hållbarhetsindex kan AFRY FoodFactFinder beräkna effekterna av koldioxidutsläpp, vattenförorening och markanvändning för varje förändringscenario. Exempelvis “Vad skulle hända om Kinas 1,4 miljarder invånare ändrar sin kost?”, ”Vad händer nu i Ukraina när sädesslag som vete inte längre produceras?” och hur detta påverkar vår omvärld.
 
Källa: https://afry.com/en/newsroom/press-releases/afry-foodfactfinder-new-digital-solution-counteract-global-food-issues
 
Bild: press Afry