Media Utbildning
Publicerat: 2014-01-20

Spaning

Ny filmtjänst för skolan

Ny filmtjänst för skolan

Nu i januari lanserades den nya tjänsten ”Film och Skola” av Swedish Film (som sedan 1947 är en distributör av filmer för visning i grupp inom det så kallade institutionella rättighetsområdet) för att bredda utbudet av strömmande filmtjänster för skolor i Sverige. Tjänsten innebär att lärare på grund- och gymnasieskolor kan få tillgång till ca 500 utbildningsfilmer knutna till olika skolämnen. Nya filmer uppdateras kontinuerligt till tjänsten såväl som studiehandledningar.
Film och Skola fungerar på olika plattformar, oavsett om det är en dator, läsplatta eller mobiltelefon. En lärare kan till exempel förhandsgranska en film före visningen på smartboarden i klassen.
Läs mer om tjänsten på: http://www.filmochskola.se/