Hälsa / Träning Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2020-04-20

Spaning

Ny rapport om riskuppfattning hos unga

Ny rapport om riskuppfattning hos unga

Ungas uppfattning om risker med med att röka, dricka och att använda cannabis följer inte samma utvecklingskurva som konsumtionen. Rapporten visar att unga uppfattar risken med att dricka mycket på ungefär samma sätt idag som för 25 år sedan. Det som är intressant är att ungas intensivkonsumtion av alkohol i stort sett har halverats under samma period enligt CAN. När det gäller cannabis ser det helt annorlunda ut. Ungdomar har fått frågan om de har använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Under de senaste 25 åren har unga som använt cannabis de senaste 12 månaderna legat runt 5-6 % hela tiden. Samtidigt har uppfattningen om att det är en stor risk att använda cannabis regelbundet har minskat från 92 % till under 58 %.
Uppgifterna är hämtade från CAN:s nya fokusrapport ”Ungas riskuppfattning och bruk – hänger det ihop? – Substansanvändning och riskuppfattning bland skolungdomar i de svenska ESPAD undersökningarna 1995 – 2019", utgiven av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Ungdomarna som är med i studien fyller 16 år det året som de är med och svarar.
 
Läs rapporten: https://www.can.se/publikationer/ungas-riskuppfattning-och-bruk-hanger-det-ihop/
 
Bild: Press CAN