Hälsa / Träning Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2020-02-06

Spaning

Tolerantare inställning till barn och alkohol

Tolerantare inställning till barn och alkohol

Andelen som anser att det är helt fel att bli berusad när barn är med har minskat från 61 procent 2010 till 51 procent 2019. Det visar IQs Alkoholindex. På övergripande nivå har inga större attitydförändringar skett. Däremot är det allt färre som tycker att det är helt fel att bli berusad när barn är med eller att bjuda ungdomar under 18 år på alkohol.
Årets mätning visar att kvinnor är mer återhållsamma när det gäller att bli berusade när barn är med, 59 procent tycker att det är helt fel. Bland männen är det endast 43 procent som anser att det är helt fel.
Undersökningen visar även att färre tar avstånd från att bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol. 2010 ansåg 56 procent att det var helt fel att bjuda minderåriga i den egna familjen på alkohol. 2019 har den siffran sjunkit till 38 procent. Samtidigt har gruppen som tycker att det är rätt ökat från 11 till 16 procent under samma period.
 
Källa: https://www.iq.se/fakta-om-alkohol/rapporter/alkoholindex-2019/
 
Bild: Press IQ