Hälsa / Träning Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-03-11

Spaning

Ny teknik gör det lättare att upptäcka cancer och HIV

Ny teknik gör det lättare att upptäcka cancer och HIV

I tidskriften ACS Central Science publicerade forskare från Standford nyligen en rapport där de presenterade en ny teknik baserad på att designa molekyler som binder sig till en biomarkör. Testerna har med framgång testats mot både cancer och HIV men har även sett framsteg inom hur man upptäcker diabetes. En biomarkör är en mätbar indikator för ett biologiskt tillstånd eller förhållande.
Med hjälp av speciellt framtagna kemiska reaktioner så kan man sedan isolera biomarkören inne i kroppen och se i vilket stadie en eventuell sjukdom är. Den nya tekniken har visat sig vara 800 till 10,000 gånger mer effektiv än nuvarande teknik och den genomgår nu kliniska tester med stöd av bland annat The National Institutes of Health.
Läs mer på:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscentsci.5b00340