Privatekonomi
Publicerat: 2022-03-04

Spaning

Biometriskt betalkort

Biometriskt betalkort

Nu lanserar bankutmanaren Rocker betalkort med fingeravtrycks-ID. Med kortet Rocker Touch blir Rocker först i Sverige med att erbjuda biometriska kort för konsumenter. Tiotusentals konsumenter i över 13 länder har betatestat biometriska kort och bland dem noteras en kundnöjdhet på 95 procent. I en global marknadsundersökning uppger 76 procent att de är intresserade av biometriska betalkort och 81 procent är redo att använda sina fingeravtryck för verifikation istället för en pinkod. Auktoriseringen av betalningarna sker via en inbäddad fingeravtryckssensor. Biometrisk data lagras i chippet och lämnar på så sätt aldrig kortet. Rocker Touch är framtaget i samarbete med korttillverkaren IDEMIA. IDEX Biometrics har levererat den högteknologiska biometriska sensorlösningen. Kortet är certifierat av Visa och Mastercard och kan användas i kortterminaler över hela världen.
 
Källa: https://news.cision.com/se/rocker/r/rocker-lanserar-rocker-touch---sveriges-forsta-biometriska-betalkort,c3515392
 
Bild: Press Rocker