Privatekonomi
Publicerat: 2022-10-11

Spaning

Ekonomisk trygghet viktigt för unga vuxna

Ekonomisk trygghet viktigt för unga vuxna

Unga vuxna värdesätter en trygg anställning, upplever att de har bra koll på sin privatekonomi och förstår vikten av att spara.  Det visar en ny rapport från Swedbank om unga vuxnas ekonomi och livsval. Unga vuxna mellan 18 och 29 år vill studera och jobba med något de är intresserade av. När de ska välja yrke prioriterar de en trygg anställning högt. Att driva eget, en sysselsättning som ofta är förknippad med mer ekonomisk osäkerhet, kommer däremot längre ner. Bara tre procent driver företag idag och endast 26 procent skulle vilja göra det.

Trots att trygghet är en stark drivkraft missar många unga vuxna grundläggande trygghetsfrågor. Var tredje som arbetar är till exempel inte med i någon a-kassa och bara 22 procent uppger avsättning till tjänstepension som en av de viktigaste faktorerna när de väljer arbetsgivare.

Möjligheter till en bra lön är en större drivkraft till studier för unga kvinnor än för män. För kvinnor kommer det på andra plats när de listar skälen till att de studerar, medan män prioriterar personlig utveckling högre. Att jobba med något som intresserar dem ligger i topp för båda.

Många unga vuxna upplever att de har tillräcklig kunskap för att kunna fatta bra beslut om sin privatekonomi. Trots det har tre av fyra dåligt samvete eller känner oro gällande privatekonomin. Vanligast är att oroa sig för att man sparar för lite och för sin framtida pension. Många är också oroliga för sin bostadssituation.

Mindre än hälften av de unga vuxna vet hur man räknar ut den totala kostnaden för ett lån eller en avbetalning. Av de som har tagit konsumtions- eller snabblån eller handlat på avbetalning är det åtta av tio som uppger att de betalat tillbaka utan problem.

Mer än 90 procent av de unga sparar. De flesta sparar till en buffert eller för att känna sig ekonomiskt trygg. Vid sidan av mer traditionella sparformer som konto, fonder och aktier märks också ett gryende intresse hos framför allt unga män att investera i kryptovalutor.

 

Källa: https://mb.cision.com/Public/67/3645875/b93ca47a543bd49a.pdf

 

Bild: Deposiphotos