Kultur / Fritid
Publicerat: 2016-02-24

Spaning

Ohälsosamma husdjur

Ohälsosamma husdjur

Royal Canin har publicerat sin årliga Hälsobarometer, en undersökning angående katter och hundars hälsa. 2015 års resultat uppges vara lika alarmerande som föregående år. Drygt hälften av de hundar och katter som besöker landets veterinärkliniker anses vara överviktiga. Om dessa siffror skulle gälla för samtliga katter och hundar i Sverige så handlar det om mer än 1 miljon sällskapsdjur. Årets undersökning baseras på svar från 170 veterinärer, djursjukskötare och veterinärstudenter i Sverige. Omkring 90 % av dem anser att övervikt hos katt och hund är ett fortsatt ökande problem. När det gäller katt anses andelen överviktiga vara 55 %, lika oroväckande hög andel som förra året. Däremot ses glädjande nog en liten sänkning av andelen överviktiga hundar, som i år landade på 51 %.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/royalcaninsverige/pressreleases/dags-att-vaenda-trenden-varannan-katt-och-hund-oeverviktig-1320974
http://www.royalcanin.se/tema-overvikt/