Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2017-05-05

Spaning

Ökad trygghet i skolan med larmapp

Ökad trygghet i skolan med larmapp

Företaget Push4help lanserar en app där såväl elever, lärare och övrig personal på skolan har möjlighet att larma vid behov.
Systemet ska kunna hantera både mindre händelser och storskaliga nödsituationer. Man ska kunna larma vid våld, hot, otrygghet, trakasserier och sjukdom.
Varje skola har möjlighet att anpassa systemet efter sin strategi för arbetsmiljöarbete. Hela idén är att såväl elever som personal ska känna ökad trygghet.
Läs mer: https://www.push4help.com/
http://www.mynewsdesk.com/se/push4help-international-ab/pressreleases/larmapp-foer-skolor-ger-oekad-trygghet-och-saekerhet-1950562