Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2018-05-14

Spaning

Lernia satsar på vänskap

Lernia satsar på vänskap

Lernia lanserar interaktionskurs som ska göra svenskarna världsbäst på nya vänskaper Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Samtidigt är vänskapsband på jobbet ett av de viktigaste verktygen för integration. Därför lanserar nu bemannings- och utbildningsföretaget Lernia en interaktionskurs för svenskar med syfte att bekämpa integrationsproblem med vänskap.
Enligt en årlig studie från Expat Insider är Sverige det sämsta landet i världen för den som vill få nya vänner. I en helt ny undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia bekräftas den bilden. Bara en tredjedel av svenskar tycker det är lätt att skaffa nya vänner. Undersökningen visar även att endast tre av tio svenskar har fått mer än en ny vän det senaste året.
Tre fjärdedelar, 75 procent, av de tillfrågade anser att goda relationer till kollegorna är viktigast för trivsel på jobbet, långt före både flextid och hög lön som endast sex procent svarar. Mer än var femte arbetande svensk, 22 procent, skulle också vilja ha fler vänner på jobbet.
Vänner på jobbet skapar inte bara trivsel, det är också en nyckel till integration visar forskning från Göteborgs Universitet. Därför har bemannings- och utbildningsföretaget Lernia tagit fram Interaktion För Svenskar (IFS) – en interaktionskurs för svenskar med syfte att göra oss världsbäst på att få nya vänner och skapa förutsättningar för en bättre integration.
Interaktion För Svenskar (IFS) består av 36 frågor som ska leda till vänskap mellan personerna som ställer dem till varandra. Frågorna har tagits fram tillsammans med psykologen Anna Bennich Karlstedt och bygger på den amerikanske psykologen Arthur Arons forskning med evidensbaserade frågor som ska optimera förutsättningarna för kärlek. Interaktion För Svenskar (IFS) finns på webben och kan även beställas som ett kit till arbetsplatser och utbildningar.
Läs mer: https://via.tt.se/pressmeddelande?publisherId=2153938&releaseId=2582730