Arbetsliv
Publicerat: 2022-08-24

Spaning

Ökade möjligheter till distansarbete

Ökade möjligheter till distansarbete

TRRs rapport Insiktskompassen visar att varannan (49%) privatanställd tjänsteman under första halvåret haft en arbetsgivare som har infört nya riktlinjer för hemarbete. 6 av 10 (65%) svarar att de nya reglerna har ökat möjligheten till arbete hemifrån eller på annan plats, jämfört med innan pandemin. Över 1800 tjänstemän har svarat i undersökningen och drygt 7 av 10 tjänstemän (67%) svarar att de är nöjda med arbetsgivarens nya riktlinjer kring distansarbete. Av de privatanställda tjänstemän i chefsposition som svarat att de har nya regler för hemarbete, säger nästan 8 av 10 (78%) att de nya reglerna kommer att göra företaget mer attraktivt när det gäller att locka till sig kompetenser.

Det fysiska mötet kollegor emellan är dock fortfarande lika viktigt som förr enligt resultatet i TRRs Insiktskompass. Undersökningen visar att få beslutsfattare tror att vi kommer ställa om till distansarbete på heltid. Varannan (51%) tjänsteman i chefsposition svarar att de är mycket eller delvis tveksamma till att anställa medarbetare som helt och hållet arbetar på distans. Mest positiva till att anställa medarbetare som arbetar på distans är chefer inom Data & IT samt Tjänsteföretag.

 

Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00541/b0cc9994-21d9-41f1-82da-0f7921ae48e0.pdf

 

Bild: Depositphotos