Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-11-30

Spaning

Ökad användning i mobilnäten

Ökad användning i mobilnäten

Mobilnäten användes mer intensivt under första halvåret 2020. Datatrafiken i mobilnäten ökade med 31 procent, vilket är en högre ökningstakt jämfört med förra periodens ökning med 23 procent. Samtidigt ökar antalet trafikminuter i mobilnäten med cirka 11 procent, vilket är den snabbaste ökningstakten på många år. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för det första halvåret 2020. En tänkbar förklaring till trafikökningen i mobilnäten är den pågående coronapandemin som inneburit att mer arbete utförts på distans och att fysiska kontakter begränsats. En annan bidragande orsak till ökningen av mobildata är att bredbandsanslutningar via det traditionella kopparnätet ersätts med lösningar via mobilnät.
 
Källa: https://statistik.pts.se/svensk-telekommarknad/
 
Bild: Depositphoto