Arbetsliv
Publicerat: 2023-03-14

Spaning

Ökat intresse för IT bland unga kvinnor

Ökat intresse för IT bland unga kvinnor

Var fjärde kvinna i Sverige mellan 16 och 30 år (26 %) säger sig ha fått ett ökat intresse för att arbeta med it/tech under de senaste tre åren. Samtidigt ses tech-branschen som exkluderande och allt färre vill utbilda sig inom det. Det visar en som genomförts av Insight Intelligence, i år tillsammans med Tietoevry, Bredband2 och Foxway. Den baseras på svar från 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år.

Resultaten visar hur andelen unga kvinnor som arbetar med it/tech idag är fortsatt låg (7 %) och att det knappt har förändrats sedan 2015 (4 %). På frågan om huruvida intresset för att arbeta med it/tech har ökat eller minskat under de senaste tre åren, svarar däremot var fjärde att det har ökat (26 %). Bland boende i Stockholmsområdet svarar så många som var tredje att intresset har ökat (32 %).

Samtidigt som sju av tio kan tänka sig att arbeta med något tech-relaterat yrke (70 %) svarar sex av tio att de inte ser det som lockande att arbeta inom tech-branschen generellt (60 %). Majoriteten ser tech-branschen som ”svår” och ”grabbig”. Hälften av de tillfrågade (49 %) tror att branschen behöver bli mer inkluderande om fler kvinnor ska lockas dit.

De yrken inom it/tech som flest skulle kunna tänka sig att arbeta som är webbdesigner, projektledare, testare och utvecklare/programmerare.

 

Källa: https://news.cision.com/se/insight-intelligence/r/okat-intresse-for-tech-bland-unga-kvinnor---men-branschen-avskracker,c3728658

 

Bild: Depositphotos