Hem / Boende
Publicerat: 2022-05-11

Spaning

Ökat intresse för lokala växter och biologisk mångfald

Ökat intresse för lokala växter och biologisk mångfald

När- och lokalproducerat har tagit stor plats i hållbarhetsdebatten, inte minst när det gäller livsmedel. Samma trend syns nu tydligt även när det gäller blommor och växter. Så många som åtta av tio svenskar (81 procent) tänker på att välja lokala och inhemska växter och fröer när de odlar. Det visar Plantagens rapport Växttrender 2022, som bygger på en undersökning bland över 2000 svenskar som HUI Research har genomfört. Allt fler svenskar, 36 procent mot förra årets 29, uppger att de har den biologiska mångfalden i åtanke när de odlar. Intresset är större bland yngre än äldre och särskilt stort bland personer med hemmavarande barn (43 procent). En av fem svenskar uppger också att klimatförändringarna har påverkat odlingsbeteendet. För yngre i högre utsträckning än äldre. I gruppen 18-29 år uppger 24 procent att de har ändrat sitt beteende i trädgården eller på balkongen på grund av klimatförändringarna, jämfört med fem procent i åldersgruppen 50+.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/plantagen/documents/den-hallbara-tradgarden-sve-punkt-pdf-422118
 
Bild: Press Plantagen