Reklam
Publicerat: 2024-04-03

Spaning

OKQ8 gör reklam med hjälp av AI

OKQ8 gör reklam med hjälp av AI

I OKQ8:s senaste reklamfilm har företaget valt att använda sig av AI-teknik för skapandet. Syftet är inte att ta ställning i AI-frågan utanför att visa hur förmånligt prissatt företagets dagens rätt är. Det är produktionsbolaget Esteban som stått för promptandet och produktionen. Filmen ”Dagens rätt” började sändas i början av april.

 

Källa: Youtube

 

Bild: Screen shot