Hälsa / Träning
Publicerat: 2019-11-27

Spaning

Olika förutsättningar för god hälsa i Stockholm

Olika förutsättningar för god hälsa i Stockholm

Folkhälsorapport 2019 beskriver det aktuella folkhälsoläget i Stockholms län och orsakerna till vår tids ohälsa. Rapporten ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm. Rapporten visar att Stockholm växer och utvecklas. Vi lever i genomsnitt längre och är friska högre upp i åldrarna. Medellivslängden har ökat dramatiskt de senaste 150 åren, men hälsan är fortfarande ojämnt fördelad. Bland annat utbildning, arbete och inkomst påverkar hälsan och möjligheterna till ett bra liv.
Folkhälsorapport 2019 tar upp de riskfaktorer, sjukdomar och skador som bidrar mest till sjukdomsbördan i Stockholms län och ger förslag på insatser som kan öka hälsan bland invånarna i länet.
 
Läs rapport: https://www.folkhalsorapportstockholm.se/
Bild: Press SLL