Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2017-10-13

Spaning

Positiv inställning till digitalisering av hälso- och sjukvård

Positiv inställning till digitalisering av hälso- och sjukvård

Apotek Hjärtats undersökning e-hälsoindex visar att de flesta är positiva till den digitalisering som sker inom vård och hälsa. Samtidigt är var femte person negativ till digitaliseringen inom området, där den främsta anledningen är rädsla över att det fysiska mötet med personalen försvinner.
Apotek Hjärtats E-hälsoindex är en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Novus. Bland annat anses digitaliseringen främja möjligheten för alla att få hjälp direkt. Sex av tio tycker också att digitala tjänster och lösningar gör det enklare att ta kontroll över den egna hälsan.
Även om majoriteten av befolkningen är positivt inställda till den digitala utvecklingen är en del, 18 procent negativa. Vanligast är inställningen bland personer mellan 65-79 år där mer än var tredje svarar att de tycker att det är svårt att sätta sig in i nya tekniska lösningar. Det kan jämföras med personer i åldern 18-29 där endast sex procent uppger samma sak. Den vanligaste anledningen till att man är negativt inställd till digitaliseringen, oavsett ålder är oron för att kontakten med fysisk farmaceut, läkare eller annan vårdpersonal ska försvinna. Det uppger hela 73 procent av dem som är negativa till digitaliseringen.
E-hälsoindex visar också att fyra av fem personer tror att bokning av tider hos sjukhus, vårdcentral eller tandläkare kommer skötas övervägande digitalt om 3–5 år och mer än hälften förutspår även att all recepthantering kommer ske digitalt inom en snar framtid.
Läs mer här: https://www.apotekhjartat.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/sex-av-tio-positiva-till-digitalisering-av-halso-och-vardtjanster-samtidigt-finns-en-oro-over-att-den-fysiska-kontakten-med-personal-ska-forsvinna/