Olika sociala medievanor i Norden

Användande av Facebook och YouTube är ungefär densamma i de olika nordiska länderna. Men när det kommer till användning av andra medier skiljer det sig påtagligt.

Instagram används av ungefär halva befolkningen i Sverige och Norge. I Danmark används Instagram av 25 procent och i Finland 29 procent av befolkningen.

LinkedIn är mest populärt i Danmark där 37 procent är användare. I Finland är det WhatsApp som gäller med 61 procent användare jämfört med 9 procent i Danmark.

Snapchat används av nästan hälften av befolkningen i Norge jämfört med endast 10 procent i Finland.

Undersökningen är gjord av Audience Projects och innehåller även en hel del andra intressanta fakta om sociala medievanor.

Se undersökningen: https://www.audienceproject.com/blog/key-insights/new-study-reach-your-audience-on-these-social-media/