Media Reklam
Publicerat: 2015-10-14

Spaning

Printannonsering fortsätter att minska

Printannonsering fortsätter att minska

Ny statistik från Sveriges Mediebyråer visar att medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, för printannonser fortsätter att minska. Fackpress och dagspress kväll är de mediekategorier som minskat mest under september. Även dagspress storstad fortsätter att backa, 19,6 procent i september, och sedan 2012 har kategorin tappat 424 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 40 procent. Kvällspress är nu nere på kritiskt låga nivåer och har tappat cirka 35 procent i medieinvesteringar jämfört med 2014. För att sätta denna nedgång i ett längre perspektiv konstaterar man att kvällspress har tappat 211 miljoner kronor i annonsintäkter 2015 jämfört med 2012 – en nedgång på över 60 procent på tre år.
Läs mer här: http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-september-2015/