Hem / Boende Mat / Dryck
Publicerat: 2023-12-06

Spaning

Oro för försämrad biologisk mångfald

Oro för försämrad biologisk mångfald

Två av tre svenskar (65 procent) oroar sig för hoten mot den biologiska mångfalden. Det visar en konsumentundersökning genomförd i Kantar Medias Sifopanel på uppdrag av KRAV. Av de drygt 1 000 svenskar som har besvarat konsumentundersökningen, oroar sig äldre mer än yngre för hoten mot den biologiska mångfalden. Av de äldsta (56-84 år), svarade 70 procent att de oroar sig. Dessutom oroar sig fler kvinnor (70 procent) än män (60 procent).

Tre av fyra svenska konsumenter anser att alla kan påverka den biologiska mångfalden. Fler äldre än yngre, 77 procent av de äldsta mot 70 procent av de yngsta (16-34 år). Även fler kvinnor än män, 79 procent av kvinnorna mot 68 procent av männen, tror att egna insatser kan påverka biologisk mångfald positivt. Enligt KRAVs konsumentundersökning anser även 66 procent att ekologisk matproduktion är bra för biologisk mångfald. Det stöds av forskning som visar att det på ekologiska gårdar finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinerande insekter, än på konventionella gårdar.

 

Källa: https://www.krav.se/om-oss/kravs-ekobarometer/

 

Bild: Press KRAV