Media
Publicerat: 2020-07-01

Spaning

Oro för vilseledande information på nätet

Oro för vilseledande information på nätet

YouGovs och Reuters Institutes årliga undersökning om nyhetskonsumtion i 40 länder visar att det finns en stor oro för vilseledande information på nätet. Undersökningen visar att konsumenter globalt är mycket oroliga över vilseledande information på nätet. 56 % i våra stickprov bland mer än 80 000 vuxna personer uppger att de oroar sig över om nyheter på nätet är sanna eller falska – och de är särskilt oroade över falska påståenden från politiker.
Fyra av tio (40 %) oroar sig mest över falsk eller vilseledande information från politiker på nätet.  Drygt hälften av de tillfrågade (52 %) anser att nyhetsmedier bör rapportera om när politiker går ut med vilseledande information på nätet, eftersom det är viktigt att veta vad politikern sade. Endast tre av tio (29 %) anser att det inte bör lyftas fram då det kan ge politikern oförtjänt uppmärksamhet.
Förutom politiker oroar sig de globala konsumenterna mest över vilseledande information från aktivister (14 %), journalister (13 %) och privatpersoner (13 %). Endast en tiondel (10 %) oroar sig mest över utländska regeringar som sprider ”fake news”.
Rapporten indikerar att förtroendet för globala medier fortsätter att minska. Färre än fyra av tio (38 %) svarar att de oftast har förtroende för de flesta nyheter – en minskning med fyra procentenheter jämfört med det senaste året – medan färre än hälften (46 %) har förtroende för nyheter de själva konsumerar. En tredjedel (32 %) har inte förtroende för sökningar på nätet, medan en femtedel (22 %) inte har förtroende för sociala medier.
När det gäller de globala konsumenternas nyhetspreferenser föredrar sex av tio (60 %) att nyhetsmediet inte ger uttryck för sin inställning till de nyheter som man publicerar, vilket ska jämföras med att 28 % föredrar att nyhetsmediet ger uttryck för sin inställning.
Av den kompletterande aprilundersökningen, som var begränsad till sex länder, framgick att konsumenterna använde en rad plattformar och tjänster för att söka efter information om coronaviruset efter pandemins utbrott. En fjärdedel (24 %) av de tillfrågade uppgav att de använde WhatsApp för att söka efter eller dela nyheter om COVID-19, medan en femtedel (18 %) deltog i en support- eller diskussionsgrupp på antingen Facebook eller WhatsApp med människor de inte kände i syfte att diskutera viruset. Hälften (51 %) deltog i de här grupperna med människor de kände, exempelvis vänner, familj och kollegor.
 
Läs rapporten: http://www.digitalnewsreport.org/
 
Bild: Screenshot