Arbetsliv Media
Publicerat: 2022-05-11

Spaning

Youtube skapar 3 300 jobb i Sverige

Youtube skapar 3 300 jobb i Sverige

En ny studie från analysföretaget Oxford Economics, (på uppdrag av Youtube) har utvärderat YouTubes påverkan på Sveriges BNP och sysselsättningsgrad samt samhället och kulturen. Den ekonomiska modelleringen visar att YouTubes ekosystem bidrog med cirka 88 miljoner euro till den svenska ekonomin 2020 och skapade 3 300 heltidsjobb.
 
Källa: https://www.oxfordeconomics.com/resource/YouTube-Sverige
 
Bild: Depositphotos