Privatekonomi
Publicerat: 2019-12-19

Spaning

”Orosmoln” bland konsumenterna

”Orosmoln” bland konsumenterna

Centrum för Konsumtionsvetenskap har släppt sin årliga konsumtionsrapport. Forskarna ser flera tecken i den svenska konsumtionen som tyder på att en lågkonjunktur är på gång. Årets rapport heter ”Orosmoln”. Forskningsrapporten är främst baserad på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och från SOM-institutet vid Göteborgs universitet men även från andra myndigheter och forskningsinstitut. Och man ser flera tecken som historiskt sett har förebådat en lågkonjunktur.

  • Färre besök på kvällsrestauranger, barer och pubar.
  • Mindre pengar läggs på nöjesrestauranger.
  • Mindre pengar spenderas utomlands.
  • Mindre pengar spenderas på kläder.
  • Färre köp av nya bilar.
  • Inköp av möbler och inredning ökar mindre än tidigare år

Men trots allt så ökade den totala konsumtionen i Sverige under 2018. Detta förklaras av att de stora konsumtionskategorierna ”mat” och ”bostad” ökade mer än på länge. Ytterligare tecken på ekonomisk oro är minskad generositet. I rapporten konstateras att det svenska folket har blivit mindre generösa. Vi har minskat antalet donationer till hjälporganisationer och vi köper inte så mycket presenter till andra.
Under den globala finanskrisen så minskade aldrig den svenska konsumtionen, något som vi trodde när vi befann oss i krisen. I sviterna av finanskrisen har konsumtionen stimulerats genom låga räntor vilket föranlett att de svenska hushållen idag är kraftigt skuldsatta.
 
Källa: https://mb.cision.com/Public/2967/2991527/8e8b9e4d3d202929.pdf
 
Bild: Screenshot