Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2017-10-23

Spaning

Otryggheten ökar bland Sveriges seniorer

Otryggheten ökar bland Sveriges seniorer

Fler än hälften av Sveriges seniorer (55 år eller äldre) känner sig mindre trygga i dagens samhälle än för fem år sedan. Det visar undersökningen SeniorBarometern,Fler än hälften av Sveriges seniorer (55 år eller äldre) känner sig mindre trygga i dagens samhälle än för fem år sedan. genomförd av Smart Senior, där över 7 000 respondenter medverkat. Nästan ingen känner sig mer trygg idag än för fem år sedan och endast åtta procent av seniorerna uppger att de alltid känner sig trygga.
Kvinnor känner sig mindre trygga generellt än männen. Av de kvinnor som svarat uppger hela 60 procent att de känner sig mer otrygga idag än för fem år sedan. 40 procent av männen känner likadant. Endast fyra och en halv procent av kvinnorna i undersökningen uppger att de alltid känner sig trygga och sju procent av kvinnorna känner sig sällan trygga i samhället.
Resultatet från undersökningen visar vidare att seniorerna känner störst rädsla att råka ut för internetsvindlerier (40 procent) och ID-kapningar (40 procent), tätt följt av rädslan för inbrott (34 procent) och att utsättas för misshandel och rån utomhus (34 procent).
Läs mer om undersökningen här: http://www.mynewsdesk.com/se/smart-senior/pressreleases/nya-seniorbarometern-visar-sveriges-seniorer-kaenner-sig-alltmer-otrygga-i-samhaellet-oenskar-fler-poliser-och-kameraoevervakning-2218682