Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-05-31

Spaning

Över en miljon har använt 5G

Över en miljon har använt 5G

En dryg miljon abonnemang använde 5G under 2021. Det är fyra gånger så många som året innan. Men totalt sett var datatrafiken via 5G-nät fortfarande marginell. Den stora volymen av datatrafik förmedlades i 4G-näten, som stod för över 95 procent av all mobil datatrafik. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2021. Totalt sett ökade datatrafiken i mobilnäten med nära 30 procent under 2021, en fortsatt hög ökningstakt om än något lägre jämfört med 2020.
Tre av fyra hushåll hade under 2021 abonnemang som medger 100 Mbit/s eller mer. Denna andel har ökat med fem procentenheter per år under de senaste åren. Efterfrågan på de allra snabbaste abonnemangen som klarar 1 Gbit/s var fortfarande låg. Endast fem procent av hushållen hade ett sådant abonnemang. Inom fast bredband fortsatte andelen abonnemang via fibernät att öka under 2021. Nära åtta av tio av alla abonnemang för fast bredband var via fibernät.
Intäkterna från slutkunder inom telefoni, bredband och datakommunikation minskade under 2021 med en procent till drygt 49 miljarder. Främst är det intäkterna inom fast telefoni som minskar, men även intäkter från mobiltelefonin minskar något. Ökningen kommer i första hand från fasta bredbandsabonnemang som ökat med tre procent på totalen, och där intäkterna från fiberabonnemang ökat med 11 procent under 2021, vilket innebär en fortsatt intäktsökning för denna typ av abonnemang.
 
Källa: https://www.pts.se/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/drygt-en-miljon-har-anvant-5g/
 
Bild: Depositphotos