P2P försäkring

Nu är även försäkringsbranschen på väg att påverkas av den växande trenden med p2p-tjänster. Ett flertal tjänster börjar nu lanseras där försäkringstagarna går samman och gemensamt försäkrar sina objekt. I USA lanseras nu bland annat Lemonade som uppges vara det första försäkringsbolaget baserat på p2p-modellen. Tanken är att göra försäkringstagandet enklare och mer effektivt än traditionella försäkringsbolag genom att låta en grupp försäkringstagare enklare hantera försäkringar och skador. Försäkringspremierna samlas i en pott där skadorna regleras. Om det finns pengar kvar vid periodens slut återbetalas de till försäkringstagarna.

Läs mer om tjänsten på http://lemonade.com/