Kultur / Fritid Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2014-11-20

Spaning

Paketautomat

Paketautomat

I framtiden kanske vi kan få våra postpaket via automater isället för att köa som idag så slår vi in en pinkod och får ut vårt paket automtiskt via en lucka.
Nu ska forskare studera om den ökade tillgängligheten som tekniken medför förändrar köpbeteendet.
(Lunds Univeristet).
 
Läs mer här: http://www.lth.se/nyheter-och-press/nyheter/visa-nyhet/article/foerpackningslogistik-20-aarsjubilerar-med-ny-pake/