Peak-bensin?

Peak-oil, peak-car är några av de fenomen som vi på Buzzter tidigare rapporterat om. I den nyligen publicerade World Energy Outlook 2016 från International Energy Agency förutspår man att vi nu nått peak-bensin. Man menar att effekterna av bensinsnålare bilare och ett ökat användande av elbilar medför att förbrukning av bensin nu nått sin topp, en ”Tesla-effekt”. Bland annat förutspår IEA att antalet elbilar i världen kommer att uppgå till 150 miljoner 2040 jämfört med ca 1,3 miljoner idag. Intressant är också att IEA på bara ett år har förändrat sin prognos. Tidigare förutsåg man att efterfrågan skulle fortsätta att stiga fram till 2030 men nu bedömer man att efterfrågan kommer att börja vika redan 2020.

Läs mer här: https://www.iea.org/newsroom/news/2016/november/world-energy-outlook-2016.html