Hälsa / Träning
Publicerat: 2013-04-23

Spaning

Personliga hälsokonton lanseras i höst

Personliga hälsokonton lanseras i höst

Regeringens satsning på personliga hälsokonton på nätet närmar sig skarpt läge. Under hösten lanseras det med ett begränsat antal tjänster och i mindre skala. Därefter ansluts nya tjänster successivt och 2014 är det klart att användas av alla svenskar. Apotekets Service upphandlar nu den tekniska plattformen och systemet där användaren skapar och administrerar sitt konto. Resten av tjänsterna kommer att vara webb- och mobilapplikationer från tredjepartsleverantörer. Tredjepartsleverantörerna kommer att teckna avtal med individen kring användningen av tjänsten. I hälsokontot kan användaren se vilka leverantörer som är certifierade och godkänna avtal om tjänster. Reklamfinansiering kommer att tillåtas men även det omfattas av certifieringen. När man skaffar sig ett hälsokonto är det tomt. Informationen som kan lagras handlar både om friskvård och om hälso- och sjukvård men det är upp till var och en att fylla kontot med det man vill. Informationen ska sedan endast kunna användas för privat bruk. Det innebär att tanken inte är att någon i sitt yrke ska få åtkomst till informationen. Till skillnad från information som lagras i vården eller i register hos apotekens service, är det individen själv som äger informationen och bestämmer hur länge den ska lagras.